Om dødsannoncer
Skrevet af Administrator   
Torsdag, 21 Oktober 2010 23:42

Muslimske døds-annoncer

Hvad er en muslimsk døds-annonce, og hvad "annoncerer" man for?

Der findes flere forskellige typer islamiske dødsannoncer. Den første form for dødsannonce er selve offentliggørelsen af dødsfaldet, kaldet an-na´i:

An- Na´i indebærer, at man informerer folk om en pesons dødsfald og spreder nyheden, og ofte opremser man samtidigt den afdødes dyder i den forbindelse.

Al-Tirmidhi siger i sit værk  al-Jaami’ (s. 239): "an-na´i hos dem betyder, at de offentliggør at den eller den person er død, så folk kan komme til hans begravelse." Ibn al-Atheer definerer i værket al-Nihaayah (5/85), at "an-na´i betyder offentliggørelse af nyheden om en persons død og dermed også udtrykker sorg over hans bortgang."

Al-Qalyoobi skriver i bogen Haashiyah (1/345): "An-Na´i er en annoncering af en persons død og en omtale af hans gode gerninger og egenskaber."

Former for dødsannoncer:


En dødsannonce kan være en simpel besked, eller det kan være en mere officiel meddelelse, der også omtaler den afdødes gode gerninger. Der findes sikre afgørelser for begge former.

Med hensyn til en simpel besked om afdødes bortgang, så mener majoriteten af lærde hos både Hanafi, Maaliki, Shaafa’i og Hanbali at det er tilladt at annoncere et dødsfald uden at gøre ståhej, sådan at begravelsesbønnen (janazah) kan blive bedt over afdøde. dKilder: Fath al-Qadeer, 2/127; Haashiyat al-Dasooqi, 1/24; Nihaayat al-Muhtaaj, 3/20; al-Iqnaa’, 1/331; Tuhfat al-Ahwadhi, 4/61; al-Sayl al-Jaraar, 1/339

Flertallet af lærde indenfor lovskolerne mener faktisk, at sådan en medelelse er mustahabb. (anbefalet)

Se fx. al-Binaayah Sharh al-Hidaayah, 3/267; al-Khurashi ‘ala Mukhtasar Khaleel, 2/139; al-Adhkaar by al-Nawawi, s. 226.

Beviset for sådan en simpel dødsannonce er en beretning samlet i Bukhari (nr. 1333) og i Muslim fra Abu Hurayrah (må Allah være tilfreds med ham), hvori han hørte Allahs budbringer (Allahs fred og velsignelser med ham) annoncere al-Najaashis død (Ethiopiens hersker) på dén dag, han døde. Han førte sine følgesvende til begravelsesbønnen, lod dem stille op i rækker og fremsagde fire takbîr (dvs. læste janazah for ham).
I henhold til en beretning, der er nedfældet i Bukhari (nr. 1328): "Allahs budbringer (Allahs fred og velsignelser med ham) offentliggjorde nyheden om al-Najaashis død for os på dén dag, han døde og sagde: "bed om tilgivelse for jeres bror.""

Al-Nawawi kommenterer dette i Sharh Muslim og siger, at det er mustahabb at annoncere en persons dødsfald, og at denne annoncering skal ske på en enkel måde med henblik på at informere folk om dødsfaldet, så de kan komme til begravelsesbønnen og for at opfordre folk til at komme til begravelsen og dermed opfylde deres forpligtelse overfor afdøde.

Yderligere findes der beviser i Bukhari (nbr. 458) og i Muslim (nr. 956) fra Abu Hurayrah (må Allah være tilfreds med ham), at en sort slave, der plejede at tage sig af moskeen, døde. Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) spurgte efter ham, og folk sagde til ham: "Han er død." Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) spurgte dem så: "Hvorfor har I ikke fortalt mig det? Vis mig hans grav." Han gik til graven og læste janazah der."

Disse to ahadith viser, at det er tilladt at annoncere folks dødsfald for at give andre muligheder for at læse janazah over den afdøde og for at give dem muligheden for at foretage anråbelser (du´a) for ham eller hende. Annoncering af et dødsfald er altså mustahabb.

Der er yderligere beviser for at det er tilladt at lave anråbelser (du´a) for en afdød og for hans/hendes tilgivelse i Nihaayat al-Muhtaaj, 3/20.

En officiel annoncering af en persons dødsfald med tilhørende informationer om hans eller hendes dyder og gode handlinger samt dato for begravelsen kaldes korrekt for an-Na´i.

I dag spredes nyheden om et muslimsk dødsfald til slægtninge og venner typisk gennem SMS, telefon eller skriftlige beskeder.

Ta´iziya (kondolence-meddelelser)

Døda-annoncen kan også indeholde information om og invitation til kondolencebesøg hos afdødes familie. Denne del af dødsannoncen kaldes for Ta´iziya eller ta´zy.

Afdødes mandlige bekendte besøger afdødes mandlige slægtninge, og kvinderne besøger afdødes kvindelige slægtninge.

Det er sunna at give og modtage ta´iziya stående; dvs. at de kondolerende aflægger et hurtigt besøg hos slægtningene, som modtager dem stående. Man indfinder sig på den andresse og indenfor det tidspunkt, som er beskrevet i ta´iziyaen, kondolerer slægtningene og laver en kort anråbelse (du´a), hvorefter man forlader stedet igen.

Moderne ta´iziya, hvor folk kommer og sidder i længere tid og spiser og drikker hos afdødes slægtninge, er en kulturel tradition og ikke i sit grundlag en islamisk regel for kondolence.

 

Ghazalis brev om døden

Ghazalis brev om

Dødens Forberedelser

Hijri dato

Når et barn dør

Når et barn dør

-af imam Naveed Baig

Reklamer

Her kunne DIN reklame have været!
Send en mail til info@janazah.dk for at få adgang til at reklamere på sitet.

Hist